Praktika

All pool leiate praktika dokumendierinevatekursustejaoksmisnõuavadpraktilistkogemust. Vajutakursuselemisonvajaliksinule ja laadidocument alla. Inimenekesteilepraktikatteebpeab selle dokumendiallkirjastama. Skannimasellesisse ja saatma: info@instantkurs.no

    

   

Suurem osa Instant Norge AS kursustestonvajalik praktika. Need kursused on järgmised:

  • Tellingu koolitus (üle 9 m): 6 kuud töökogemust ettevõttes, mis kasutab tellinguid + 72 tundi praktilist kogemust vähemalt 3e eritüüpi tellingutel.
  • Tellingu koolitus 2.9 m: 15 tundi praktilist treeningut.
  • Tellingu koolitus 2-5 m: 7.5 tundi praktilist treeningut.
  • Kukkumiskaitse koolitus: praktiline kasutamise ja ohutuse treening.
  • Korvtõstukite koolitus: praktiline kasutamise ja ohutuse treening.
  • Ohtlikute käsitööriistade kursus: praktiline kasutamise ja ohutuse treening.
  • Tõsteseadmete ja troppimise kursus: praktiline kasutamise ja ohutuse treening.

Te saate ligipääsu kõikidele vajalikele dokumentidele, mis tuleb ära täita, kui te kursusega alustate. Kuidasläbida praktika.

Internetikursuskatabainultteoreetilise osa kursusest. Aga tulebläbida ja dokumenteeridaka praktika. Instant Norge võiborganiseeridagruppidelevastavaltvajaduseleka praktika. Praktikatpeabandmavastavakompententsigainimene. Kellelonolemasjubasamasugunesertivikaat. Inimenekespraktikatannabpeaballkirjastamaka praktika dokumendi. Lingi praktika tõendileleiateleheülaosast. Laadigevastav dokument alla ja täitkeseekui praktika onlõpetatud. Inimenekesteilepraktikatandispeab selle allkirjastama ja saatma info@instantkurs.no.  Te ei saaennemsertivikaatikui ei ole saadetud praktika Tõendit.

Nõudmisedpraktikale

Praktikatulebläbiviianii, et õpilaselsuudakshiljemiseseisvalttöötadaohutult ja korrekselt. Jälgideskasutusjuhendinõudeid, millefookus on just ohutusel ja seadmetegaõigestitöötamisel. Mõnelkursuselonolemasniiõeldapunktidmidapraktikalläbida. Needleiatesamutileheülaosast

Meelespea:

Tööandjapeabtagama, et kõiktematöölised on läbinudvajalikudkoolitusedniiteoreetiliseltkui ka praktikas. See tähendab, et igasuguseuueseadmekorraltulebläbidakoolitus ja see dokumenteeridafirmatööohutusesdokumentides

instant-customer-support

Kontakt