TTK välistöölistele Norras

Hind: 1090 NOK

Töötervishoiu, tööohutuse ja töökeskkonna kursus välistöölistele on sissejuhatav kursus Norras kehtivatesse TTK eeskirjadesse ning keskendub nendele aspektidele, millega välistöölised kõige enam kokku puutuvad. Kursus annab ülevaate nendest TTK-ga seotud seadustest ja eeskirjadest, mis kehtivad Norra ettevõtetele. Lisaks leiab kursusematerjalidest vajalikku infot eriolukordades käitumiseks.
Kursus on mõeldud neile, kes tahavad üldist arusaama Norra tööturul kehtivatest seadustest ja eeskirjadest ning neile kes TTK-alaseid teadmisi värskendada soovivad.
Selle kursuse materjal pole piisav ettevõtte juhtidele, seetõttu soovitame neile kursust „TTK juhtidele”.

Kursuse kestvus: ~6 tundi.

Kursus on saadaval eesti, inglise ja norra keeles

Asjakohased kursused

Tõstevahendite ja troppimise kursus

Hind: 1990 NOK

Tellingute paigaldamise kursus üle 9 meetri

Hind: 5990 NOK

Tellingute paigaldamise kursus Eestis töötamiseks

Hind: 350 EUR
Vaata kõiki kursusi
instant-customer-support

Kontakt