Ohtlikud käsitööriistad – ohutuskursus

Ohtlike käsitööriistade kasutamise ohutuskursus vastab dokumenteeritud koolituse nõuetele vastavalt tööde teostamise eeskirjale §10-2, korralduse, juhtimise ja osalemise eeskirjale ning sisekontrolli eeskirjale. Kursus annab põhilise sissejuhatuse ohtlike käsitööriistadele nagu näiteks: nurklihvijad, järkamissaed ja naelapüstolid, ohutuks kasutamiseks.

Hind: 990 NOK
Kursuse pikkus: 3 tundi

Eesmärk
Eesmärk on suurendada osalejate teadmisi ja teadvustada neile olulisi ohutusmeetmeid, et vältida vigastusi ja õnnetusi töökohal. Kursus annab põhjaliku ülevaate seadustest ja eeskirjadest, mis kehtivad nii neile, kes kasutavad ohtlikke käsitööriistu, kui ka neile, kes juhivad selliste töövahenditega tehtavaid töid. Kursus hõlmab eri tüüpi tööriistade üldist kasutamist, ohte, mida tööriistad võivad põhjustada ning seda, kuidas käituda hoolduse ja ülevaatusega seoses. Kursusel käsitletakse üksikasjalikult erinevaid kohustuslikke isikukaitsevahendeid ja seda, miks neid tuleks kasutada.

Sihtrühm
Töötajad, kes kasutavad ohtlikke käsitööriistu, näiteks nurklihvimasinaid, naelapüstoleid ja lõike-saage.

Kursuse teemad
Seadused ja eeskirjad / Üldised töövahendid / Saed / püstolid / nurklihvijad / puurid / esmaabi

Mida te saate?
Pädevustunnistus (elektrooniline + plastkaart)

Kursuse keel
Kursus toimub norra, inglise, poola, leedu, eesti ja rumeenia keeles.

Praktiline koolitus
Tööandjad peavad dokumenteerima praktilise koolituse (dokumendid selle läbimiseks antakse kursusel). Praktilist koolitust võib teha ettevõttesiseselt/väliselt pädeva isiku juures (isik, kellel on varasemalt sarnase kursuse pädevustunnistus).

Muu teave
Seda veebikursust saab läbida igal ajal ja igal pool lauaarvutis, mobiilis või tahvelarvutis. Kursus on pedagoogiliselt üles ehitatud mooduliteks, mis sisaldavad filmi, teksti, pilte ja lõpueksamit.

Asjakohased kursused

Tõsteseadmete ja troppimise kursus

Hind: 1990 NOK
Vaata kõiki kursusi
instant-customer-support

Kontakt